partner.webyzavas.cz

Dlažba do štěrkopískového lože

Velkoformátová dlažba byla položena do štěrkového lože z drceného kameniva frakce 4/8 mm. Štěrkopískový polštář působí jako plošná drenáž a přebytečná voda kolem bazénu se vsakuje do terénu.